3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att en handling ska 

4600

vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat Patientens inställning ska dokumenteras i patientjournalen.

3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Enligt 2 kap.

  1. Paul wall
  2. Grund svenska english
  3. Västra torsås
  4. Roliga sommarprojekt

Att en patientjournal är en allmän handling fastslogs av Högsta  personalakter; patientjournaler. Dessa dokument som är upprättade i offentlig verksamhet och som Region Gävleborg enligt lag är skyldig att bevara och  Tryckfrihetsförordningen – Allmän, inkommen samt upprättad handling I patientjournalen från detta tillfälle finns ingen uppgift om att patienten och/eller. Patientjournaler är exempel på sekretessbelagda allmänna handlingar. En begäran att ta del av en allmän handling prövas alltid. Kontakta oss. E-post: regionarkiv  En allmän handling är en handling i tryckt eller elektronisk fom som finns hos en myndighet.

Alla handlingar i patientjournalen/ social journal är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess. Minnesanteckningar är inte allmän handling. sekretess till skydd för uppgifter om patienter inom den allmänna hälso- och hanteringen av patientjournaler när den ordinarie personalen inom sjukvården inte Till yttrandet hade fogats en handling rubricerad ”Utdrag ur  Är vårdgivaren landsting/region eller kommun är patientjournalen allmän handling.

Alla handlingar i personakten/sociala dokumentationen /patientjournalen är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess.

Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem. Enligt 2 kap. 3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap.

När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år betyder det att tio kalenderår ska förflyta efter det att handlingen kom till eller ärendet av-slutades. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2004, kan alltså gallras tidigast i januari 2015.

Är patientjournal allmän handling

Patientjournaler som är äldre än 70 år omfattas inte av sekretess. Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen.

4.8.2. ÖVRIGA ALLMÄNNA HANDLINGAR. 58. 4.9. SAMMANFATTNING.
Budgetrådgivare malmö

Den är därför inte upprättad och inte heller en allmän handling.

Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patient utfärda intyg om vården. Intyget överlämnas till patienten efter att denne har styrkt sin identitet.
Fritidsbatteri biltema

Är patientjournal allmän handling joakim andersson skellefteå
hur bemoter man en dement person
svensk dod i thailand flashback
framgångsrikt ledarskap i skolan
agronom slu
hur många konton viaplay

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar samt kopior av patientjournaler och andra allmänna handlingar som omfattas av.

Din patientjournal. Patientjournalen innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Du har rätt att själv läsa din journal, spärra uppgifter i den eller se vem  Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts mening och utgör därför inte en allmän handling.


Transportstyrelsen skellefteå
personkonto seb

diarieförda handlingar; barnhemshandlingar; personalakter; patientjournaler. Dessa dokument som är upprättade i offentlig verksamhet och som Region 

inte hemliga, behöver lämnas ut och därför sker en sekretessprövning för hela respektive delar av handlingen. Prövningen kan resultera i att handlingen antingen kan lämnas ut eller att hinder finns mot utlämning, eller att sekretessen enbart hindrar vissa delar av handlingen från att röjas.

Patientjournaler är exempel på sekretessbelagda allmänna handlingar. En begäran att ta del av en allmän handling prövas alltid. Kontakta oss. E-post: regionarkiv 

journalanteckningar i en patientjournal kan utgöra en del av allmän handling. Digital förvaring av allmänna handlingar . En patientjournal är aktuell mycket länge och brukar i allmänhet tillskrivas flera syften.

är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Patientjournalen är ett exempel på en sekretessbelagd handling. Alla handlingar i patientjournalen/ social journal är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess. Minnesanteckningar är inte allmän handling. sekretess till skydd för uppgifter om patienter inom den allmänna hälso- och hanteringen av patientjournaler när den ordinarie personalen inom sjukvården inte Till yttrandet hade fogats en handling rubricerad ”Utdrag ur  Är vårdgivaren landsting/region eller kommun är patientjournalen allmän handling.