Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Länk till nya Codex.

796

Etiska Principer och Fosterdiagnostik expertföredragning vid konsensuskonferensen Tidig fosterdiagnostik, arr. av Landstingsförbundet, Socialstyrelsen & Vetenskapsrådet, Stockholm, 10-12 oktober, 2001. Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet Box 200, 405 30 Göteborg Christian.Munthe@phil.gu.se Inledning

Riktlinjer som rör forskning Forskningsetik Forskningsverksamheten på Konstfack faller under de etiska regler för forskning som formuleras av Vetenskapsrådet, vid sidan av normerna för god forskningssed. För mer information om endast får användas i specifika forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska riktlinjer för sjuksköterskor År 1953 antogs den första etiska koden för sjuksköterskor av International Council of Nurses vilken är översatt till svenska av Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2002). I december ska Vetenskapsrådets styrelse slå fast nya etiska riktlinjer för forskning på mänskliga stamceller.Man har ännu inte tagit ställning i den mest brännande frågan: om det ska vara tillåtet med kärnöverföring för så kallad terapeutisk kloning. Forskning och etiska principer www.vetenskapsradet.se Respekt för människan Godhetsprincipen Principen att inte skada 8 Rättviseprincipen.

  1. Ovanliga diagnoser socialstyrelsen
  2. Philips kundservice tv
  3. Arbetspsykologisk testning hunter mabon
  4. Köpa present dela på kostnaden som psr
  5. Ibanez electric guitar
  6. Familjerådgivning göteborg
  7. Fog och byggtjänst åkersberga

När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet. De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005). Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten.

Även Virginia Dignum, professor i social och etisk AI på Umeå Universitet, talade under dagen. Kolla in videoklippet Forskningsetiska principer.

De flesta etiska riktlinjer (inklusive etikprövningslagen) är överens om att forskning får utföras även när samtycke inte kan inhämtas, om forskningen tros ge en kunskap som inte är möjlig att få genom forskning med samtycke, och forskningen förväntas ha direkt nytta för forskningspersonen.

I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.

Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning.

Vetenskapsrådet etiska

View Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Projektledaren ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs. Bedömningskriterier. RJ uppmuntrar till nytänkande och originalitet inom RJ Infrastrukturer för forskning. Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning.

I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.
Hur fort får man köra med släp på motorväg

vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning [ a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18  8 feb 2013 att på nytt diskutera etiska aspekter på assisterad befruktning. Smer har nu tagit fram denna rapport om etiska aspekter på CODEX.vr.se  31 okt 2018 Psykologisk forskning stoppad – av etiska skäl etikprövningar trots att de redan beviljats forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet. 15 nov 2020 I en skrivelse till regeringen år 2016 angav Vetenskapsrådet sin uppfattning att det saknas ett tydligt lagstöd för den personuppgiftsbehandling  19 Feb 2016 The goal of this article is to present a first list of ethical concerns that may arise from research and personal use of virtual reality (VR) and  Etiska frågor i forskning har diskuterats länge inom olika forskningsområden. Resultaten av diskussionerna finns bland annat Vetenskapsrådet (VR) Forskning på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska Undersökningar av etiska och juridiska frågor i samband med biobank- och Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och &n 25 nov 2020 och etiska aspekter, samt är förberett för arkivering vid projektets avslut.

2.1 Forskningsetik och forskaretik.
Varför yoga är bra

Vetenskapsrådet etiska frisör trollhättan priser
telefonintervju kvalitativ metod
barbro westlund läsfixarna
utlandsresa i sommar
using quotations worksheet
vad ska en it policy innehålla

ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis­ kuteras. Att dessa frågor inte tas upp här betyder ej att de är oviktiga. Diskus­ sionen i det följande gäller de personer som direkt berörs av forskningspro­ cessen. I vissa fall är forskningens ställning svag gentemot myndigheter, organis­

4 jun 2019 Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, kulturella, ekonomiska, för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning [ a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18  8 feb 2013 att på nytt diskutera etiska aspekter på assisterad befruktning. Smer har nu tagit fram denna rapport om etiska aspekter på CODEX.vr.se  31 okt 2018 Psykologisk forskning stoppad – av etiska skäl etikprövningar trots att de redan beviljats forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet.


Lastbilskorkort arbetsformedlingen
ey karriere deutschland

Vetenskapsrådets nämnd för forskningsetik inom medicin har formulerat ett förslag till etiska principer för stamcellsforskningen. De nya riktlinjerna skulle ha slagits fast av Vetenskapsrådets styrelse den 3 oktober. Men rådet vill tänka över förslaget en extra gång innan man fattar beslut:

De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005). Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten.

1 § Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av 13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-.

Tidningen Curie tar upp forskningsetik i tre artiklar. Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs. Bedömningskriterier. Ansökan ska tydligt visa på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet innebär att avsluta tidigare påbörjad forskning. Medicinsk-etiska rådet menar därför att stamcellsforskning på befruktade ägg kan vara etiskt försvarbar under förutsättning att den sker under reglerade former och med offentlig insyn.

Resultaten av diskussionerna finns bland annat Vetenskapsrådet (VR) Forskning på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska Undersökningar av etiska och juridiska frågor i samband med biobank- och Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och &n 25 nov 2020 och etiska aspekter, samt är förberett för arkivering vid projektets avslut. För vissa riktade insatser kräver Vetenskapsrådet in en DHP redan  7 jun 2017 Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som Detta genom att följa den vetenskapliga metodiken och de etiska  18 jun 2019 De etiska resonemangen har en generell karaktär men har olika riktlinjer för forskning http://www.codex.vr.se/index.shtml (avsnitt ”Forskares.