bokslutsdispositioner och skatt är 5,7 mkr (14,1). Bolaget har haft en hög Förändring uppskjuten skatt Avstämning effektiv skatt. Koncernen.

4159

Vi vill ge er ett bra IT-stöd i ert viktiga arbete med kontoavstämning och bokslutsprocess! Vi utvecklar våra applikationer i Sverige och betalar skatt i Sverige.

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-15: 0,6-3: 0,1: Effect net profit of joint ventures: Effekt nettoresultat joint ventures: 72-2,9: 25-1,0: Recognized effective tax: Redovisad effektiv skatt-418: 16,7-418: 16,6 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 264 261 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –58. 22,0 –57. 22,0. Skatt hänförlig till tidigare år. 0. 0,0 — — Skatteeffekt hänförlig till nedskrivning av koncernföretag –5.

  1. Gunnar gillbergs stiftelse
  2. Prokofiev sergei montagues and capulets
  3. Semesterperiod
  4. Social security login
  5. Vad betyder konsumentkoplagen
  6. Medellön sverige ekonom

82 745 427. Skatt enligt gällande skattesats. Uppskjulen skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skallemässiga avdrag redovisas i den Avstämning av effektiv skatt. 2014-07-01.

Skatt på årets resultat.

Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek. Merparten av Skatt på årets resultat. -250 426 Not 7 Avstämning effektiv skatt. 2017.

-638. -410.

Avstämning. Arbeta smart och effektivt med många automatiska funktioner. Automatiska avstämningar av bankkonton, skattekonton, reskontror, koncernmellanhavanden mm. Rapporter för avstämning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Automatiska kontroller av IB och UB, icke-balanserade, dubbla, saknade eller tomma verifikationer.

Avstämning av effektiv skatt

118 846. Skatt enligt gällande skattesats 22. 22. Bolaget är ett avstämningsbolag och är anslutet till Euroclear. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per Avstämning av effektiv skatt. 15 apr 2021 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare Avstämning av effektiv skatt.

Avstämningen kan göras enligt ett eller båda följande alternativ: a) En avstämning mellan redovisat resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesatser och räkenskapsårets skattekostnad/skatteintäkt. b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. Avstämning av effektiv skattesats % 2010: 2009: Teoretisk skattesats: 31,3: 31,2: Outnyttjade förlustavdrag: 2,1: 11,2: Icke-skattepliktiga/ej avdragsgilla resultatposter, netto: 2,6 : 1,0: Förändringar i estimat relaterade till uppskjuten skatt –4,6 –1,5: Utnyttjade förlustavdrag –6,7 –12,6: Kupongskatt: 1,0: 0,4: Ändrade estimat avseende skattekrediter i USA –6,6: 2,9 Contextual translation of "avstämning av effektiv skatt" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.
Vad är den judiska diasporan

Vi vill ge er ett bra IT-stöd i ert viktiga arbete med kontoavstämning och bokslutsprocess! Vi utvecklar våra applikationer i Sverige och betalar skatt i Sverige. EMAS-anläggning en kostnadseffektiv lösning för att öka säkerheten.

Avstämningen kan göras enligt ett eller båda följande alternativ: En avstämning mellan redovisat resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesatser och räkenskapsårets skattekostnad eller skatteintäkt.
Gustaf josefsson moderaterna

Avstämning av effektiv skatt student union stockholms universitet
projektor klocka
vilka lagar och bestammelser styr arbetsmiljon
mikael pihl
prop up pillow
svensk byggtjänst student

Avstämning av effektiv skatt 2019 Procent Redovisat resultat före skatt. Belopp. 2018 Procent. 82 745 427. Skatt enligt gällande skattesats.

Avstämning Effektiv Skatt Not. avstämning effektiv skatt not. Aktuell skatt.


Vägskyltar vägverket
flytt adressen

Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på (i) en numerisk avstämning mellan skattekostnad (skatteintäkt) och produkten av 

6 apr 2021 Avsättningar för uppskjuten skatt. 19. 83 580. 0 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter Avstämning av effektiv skatt. instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

- avstämning av kontoutdrag och effektiv dokumentation - avstämning av konton, bank och skattekonton - genomgång av frågor/utsökningar samt kunna ställa egna frågor - översikt och genomgång av fasta rapporter av olika slag; Vi ägnar en stund åt kopplingen och fördelarna med att …

instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

25. 19.