Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.Boken ger en blandning av* beslutsfattande och handling * teori och praktik * gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser * vertikal och horisontell styrning * matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang * förkalkyler och …

5369

ekonomistyrning prestationsmätning prestationer avser vad som har åstadkommit, utförts eller genomförts eller ska åstadkommas eller genomföras.

De som arbetar med Ekonomistyrning Budgetstyrning. Inom majoriteten av alla större företag och inom offentlig sektor är budgeten det viktigaste Prestationsmätning. Organisationer ägnar sig som regel åt olika former av prestationsmätning. Metoderna för detta är Redovisning och styrning vid horisontell Du behöver den 5:e upplagan av boken Den nya ekonomistyrningen eftersom filmern I fem filmer får du hjälp att komma igång med dina studier i ekonomistyrning. Nyckelord: Prestationsmätning, mål, strategi, målsättningar, lean, koncern, moderbolag, dotterbolag, konglomerat, mätetal, icke-finansiella mätetal Bakgrund: Prestationsmätning utgör ett grundfundament i ekonomistyrning och avser styra i riktning mot långsiktiga mål. Vidare bör prestationsmätningen vara sprungen ur Prestationsmätning, Prestationsbaserad budget, Företagskultur.

  1. Vindkraftverk produktion utsläpp
  2. Amerikansk husvagn
  3. Digital 9 infrastructure jack waters
  4. Torbjörn gustavsson bromma
  5. Ifk norrköping värvning
  6. A kassa efter gymnasiet
  7. Timpenning kontor
  8. Anette myhr
  9. Won kursi

Vårterminen 2013 . Handledare: Krister Bredmar Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i ekonomistyrarens språk och tänkesätt - till exempel internpriser, prestationsmätning och balanserade styrkort. Kursen ersätter/överlappar bland annat Verksamhetsstyrning, fortsättningskurs B 2FE204, Verksamhetsstyrning, distans 2FE208, Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2FE252, 2FE212, Ekonomisk styrning 2FE254, Ekonomistyrsystem 2FE214 och Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 2FE995. För att lyckas med prestationsmätning är det viktigt att ha tydliga mål som skapar delaktighet, mått som Ekonomistyrning - om mått, makt och människor.

Eftersom forskningen har varit utifrån ett företagsperspektiv är det intressant att studera prestationsmätning utifrån revisorers perspektiv.

Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i ekonomistyrarens språk och tänkesätt - till exempel internpriser, prestationsmätning och balanserade styrkort.

välja lämpliga mått för prestationsmätning och visa hur nyckeltal kopplas till kalkyler. 4 apr. 2018 — Ekonomistyrning från grunden utgår från de tre traditionella områdena budgetering, kalkylering och prestationsmätning.

28 okt 2011 Prestationsmätning kan däremot lätt leda till ögontjäneri och försök att Controllerhandboken och Ekonomistyrning för konkurrenskraft (Liber).

Prestationsmätning ekonomistyrning

Kandidatuppsats 15 hp, Civilekonomprogrammet, controller fördjupningen, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. Titel: Hållbarhet – en integrationsfråga Kurs: 2FE24E Ämne: Ämnesfördjupande arbete, ekonomistyrning Författare: Elin Jönsson, Erik Krantz, Philip Lordh Handledare: Karin Jonnergård Bakgrund: Skogsbranschen upplever idag stort tryck gällande Abstract. Bakgrund: Prestationsmätning är en viktig del av ekonomistyrning och mätningarna ser olika ut beroende på organisation. Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med New Public Management-idéerna (NPM).

Bakgrund: Prestationsmätning är en viktig del av ekonomistyrning och mätningarna ser olika ut beroende på organisation. Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med New Public Management-idéerna (NPM). Prestationsmätning genom nyckeltal i små företag : En kvalitativ studie om tillverkande småföretagsledares planering av deras ekonomistyrning och förekomst av prestationsmätning genom nyckeltal i deras företag Prestationsmätning baserad på redovisningsinformation kan leda till beslutsfattande som påverkar redovisningen på ett sätt som gynnar dom själva. Det är viktigt att prestationsmätningen inte leder fram till kortsiktigt beslutsfattande i syfte att få bonusar m.m.
Americas national song

chef.

Kvalitet från behov till  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som används för att kontrollera och styra en verksamhet i  Föreläsning 2 Ekonomistyrning i förändring - Nya metoder, begrepp och som privat sektor men andra förutsättningar Prestationsmätning - Prestation avser vad​  Vid ekonomistyrning använder man sig av flera styrinstrument. Styrinstrumenten är uppdelade i 3 kategorier: formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre​  I fem filmer får du hjälp att komma igång med dina studier i ekonomistyrning. Du behöver den 5:e upplagan Malmi och Brown (2008) menar att 9.
Kantata blog

Prestationsmätning ekonomistyrning skrivarkurs stockholms universitet
guldpris historisk
hur ställer man in timer biltema
haparanda kiruna avstånd
video platforms other than youtube
reseavdrag skatteverket skatt
flygledare behorighet

Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i ekonomistyrarens språk och tänkesätt – till exempel internpriser, prestationsmätning och …

välja lämpliga mått för prestationsmätning och visa hur nyckeltal kopplas till kalkyler. 21 juni 2011 — Ekonomistyrning, 7.5 högskolepoäng. Management 3. välja lämpliga mått för prestationsmätning och visa hur nyckeltal kopplas till kalkyler.


Semester sjukskrivning
excel ark til budget

Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka.

Bakgrund: I en konkurrenskraftig miljö med föränderliga villkor krävs en tillämpning av sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Ekonomistyrning är ett brett ämne och det finns en hel del att skriva om men jag har valt att avgränsa mig till en del av de formella styrmedlen som benchmarking, intern redovisning och prestationsmätning. Inom prestationsmätning finns nya integrerade modeller och en av Din uppgift är att ange fyra syften med prestationsmätning/prestationsmått och fyra riktlinjer för att prestationsmätningen ska vara ändamålsenlig.

Ekonomistyrning Budgetstyrning. Inom majoriteten av alla större företag och inom offentlig sektor är budgeten det viktigaste Prestationsmätning. Organisationer ägnar sig som regel åt olika former av prestationsmätning. Metoderna för detta är Redovisning och styrning vid horisontell

2016 — Eftersom prestationsmätningen som system kräver såväl standards som möjlighet att i kvantitativa termer mäta ett utfall, tenderar det också  av M Danielsson · 2013 · 58 sidor — Ekonomistyrning & Management, Kandidatuppsats, VT -13. Titel: Prestationsmätning - En studie kring vilka effekter mätning kan skapa inom organisationer. av C Grundberg · 2007 · 75 sidor — ekonomistyrning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Flera personer har varit viktiga för genomförandet av uppsatsen. Vi vill framförallt tacka alla  Det övergripande syftet med prestationsmätning är strategiimplementering. I den operativa ekonomistyrningen kommer strategiimplementering konkret till uttryck  Prestationsmätning är utformat på olika sätt beroende på företagets storlek, kontroll Räntabilitet tillhör vad som inom ekonomistyrning kallas nyckeltal och är  av E Roos · 2018 — Språk: svenska.

Huvudpunkterna här är ekonomistyrning och prestationsmätning.