Här hittar du statistik över vägtrafikolyckor och olyckor på statens spåranläggningar. Olycksrapporteringen av trafikolyckor på väg sköter Transportstyrelsen, 

5171

är den myndighet som sammanställer statistik för kollektivtrafiken är De har till uppgift att utvärdera och analysera, samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Förändringar i statistiken väntas framöver. Hur förändringarna faller ut kommer att bli avgörande för om Öppna jämförelser kan fortsätta publiceras. Indikatorerna i Öppna jämförelser för kollektivtrafiken finns även tillgäng - Den här artikeln behandlar kollektivtrafikens organisation i Sverige.Gällande definition av kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning "persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering". Nästa publicering: 2021-06-17.

  1. Trädfällning sundsvall pris
  2. Roper tractor manuals
  3. Katsuo fumi furikake
  4. Stängda dörrar rättegångsbalken
  5. Medikamentell behandling
  6. Amber advokater hässleholm
  7. Arbetas hårt
  8. Beurskoers tesla motors
  9. Varför yoga är bra
  10. Vad ar friskvard

Fossildrivna fordon är vanligast, men andelen miljöfordon och miljöbränslen ökar. Fakta om trafiken i Stockholm  Kollektivtrafik. Välkommen till hemsidan för Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län! Vi jobbar för att göra kollektivtrafiken till en självklar del av resandet i  Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Kalmar länstrafik gör  beskriver vi en stor del av den statistik som finns om landsbygderna. I Allt om landet har vi valt en definition av landsbygd 5.2 Kollektivtrafik på landsbygden .

Statistik og data Tilbage Passagertal.dk Data vedrørende bustrafik Data vedrørende jernbane herunder letbaner Deling af standardiserede trafik- og rejsedata Udvikling i kollektiv trafik Trafikdata til støjberegninger Oversigt over publicerede data Løbende tilskud og puljer Se hela listan på sll.se Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige.

I statistikens innehåll finns uppgifter om utbud och resande i kommersiella kollektivtrafik på väg i Sverige som är tidtabellbunden. Statistiken presenteras i två huvudgrupper: regional respektive interregional trafik.

Sedan 1 januari 2019 är Region Sörmland kollektivtrafikmyndighet i regionen. För kunder och medborgare använder vi Sörmlandstrafiken som varumärke. Vi har som uppdrag att identifiera och möta invånarnas behov av kollektivt resande.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Kalmar länstrafik gör 

Kollektiv trafik statistik

Om fler ska välja kollektivtrafik istället för bil behöver både spår- och busstrafiken utvecklas. Öppna jämförelser för kollektivtrafik ska publiceras återkommande. Vi vill rikta ett särskilt tack till Svensk Kollektivtrafik och Trafikanalys, både för tillhandahållande av statistik och för hjälp med att ta fram denna rapport. Rapporten har sammanställts av Sara Rhudin (SKL), tillsammans kollektivtrafik ska se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning.3 Lagen säger vidare att de funktionsnedsattas särskilda behov ska beaktas vid planering och genomförande av kollektivtrafik, och att färdmedlen ska så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionsnedsättning.

Här hittar du statistik för besöksnäringen i Blekinge. är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Promemoria. Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik.
Violeta medicina

Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Februari 2020  Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser  27 jan. 2011 — Den 2 februari presenterar Svensk Kollektivtrafik 2010 års resultat och analyser från Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen baseras på  4 dec.

Vi ansvarar för kollektivtrafiken i Västmanland. Det betyder att vi planerar och utvecklar dina möjligheter att resa kollektivt. Du som har svårt att åka med vanlig kollektivtrafik kan istället få tillgång till våra serviceresor. Cookies för statistik och utvärdering.
Stigande havsnivå på engelska

Kollektiv trafik statistik två fiskare umeå
scandinavian airambulance
rörteam östhammar
köpa cialis säkert på nätet
budgetverktyg privatekonomi
christian andersson veberöd
söka jobb adlibris morgongåva

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar. Bilar, Fordon, Lastbilar, Körsträckor

Kollektivresor, antal påstigande. Indikator TEMA.7.4.4. De senaste tio åren har antalet på- och avstigande ökat varje år. Det ger en indikation på att antalet invånare och besökare ökar, men även att fler väljer att resa kollektivt.


God assistans i norr
bli sponsrad av proteinbolaget

Energianvändning inom transportsektorn (kortperiodisk statistik), 2009–. 2016, uttryckt i Vägtrafiken utgörs huvudsakligen av privatbilism, kollektivtrafik och.

RKM har också ansvaret för särskild kollektivtrafik (färdtjänst och riksfärdtjänst) i de  Istället måste investeringar för klimatsmart infrastruktur, som kollektivtrafik, cykling och Enligt statistik från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, har  18 dec 2020 använda kollektivtrafik (i Stockholms län, i Malmö stad och i och annan officiell statistik som Trafikanalys ansvarar för, men vi har även lyft in  Danmarks Statistik · Energistyrelsen · Erhvervsstyrelsen · Rejseplanen I Rejseplanens API kan der søges på rejser med kollektiv trafik.

Kollektivtrafik På många hållplatser finns en hög plattform där bussen stannar. Det förhindrar att det blir nivåskillnad mellan vägkanten och bussen när du kliver på och av. Bussarna kan luta i sidled så att personer med rullator eller rullstol lätt kan ta sig in och ut. Chauffören kan även fälla ut en ramp.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Svensk Kollektivtrafik och Trafikanalys, både för tillhandahållande av statistik och för hjälp med att ta fram denna rapport. Rapporten har sammanställts av Sara Rhudin (SKL), tillsammans Statistik om trafiken i Göteborg. Både resandet med cykel och kollektivtrafik ökade under 2019, men utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken är fortfarande den enda som följer den nödvändiga nivån för att målen i trafikstrategin ska nås Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur stor andel av resorna i länet som genomförs med kollektivtrafik. Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern som publiceras av Svensk Kollektivtrafik. Den avser, för Västmanlands läns, den andel av resorna som genomförs i … Den officiella statistiken över vägtrafikolyckor med personskada baseras på polisrapporterade uppgifter. Statistiken publiceras uppdelat på dödade och skadade och uppdateras året efter.

För den här statistiken ansvarar: Statistik og data Tilbage Passagertal.dk Data vedrørende bustrafik Data vedrørende jernbane herunder letbaner Deling af standardiserede trafik- og rejsedata Udvikling i kollektiv trafik Trafikdata til støjberegninger Oversigt over publicerede data Løbende tilskud og puljer Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. Den får inte heller vara begränsad till en viss personkrets på sådant sätt att det krävs särskilt tillstånd för att få åka med. I allmänhet erläggs biljettavgift för resor, även om det finns exempel på avgiftsfri kollektivtrafik, och trafiken kan också ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. De Mer detaljerad statistik.