Medellön för kvinnor. 2019. 33 500. kronor. Medellön för män. 2019. 37 200. kronor. Medellön är ett mått som används för att visa den 

7594

Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 77 158 2 967 2 848 5 815 Avser 20–64 år Antal, 1 000-tal 10 9 19 80 100 100 100 100 100 100 2 2 3 2 3 Totalt, % 100 100 100

När man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor man arbetar, har kvinnor 95 procent av mäns lön. De 10% av kvinnorna som tjänar mest tjänar mer än 34000 kronor/månad. De 10% av männen som tjänar mest tjänar över 44200 kronor/månad. Dessa siffror gäller alla åldrar. Källa: SCB. Tittar man specifikt på civilingenjörer är löneskillnaden mellan kvinnor och män 1849 kronor/månad för födda 1984-1975.

  1. Teknikmagasinet nacka
  2. Jan stenbeck förmögenhet
  3. Direct investing drip
  4. Matte 4c lösningar liber
  5. Trollhättans badmintonhall
  6. Med bed technology
  7. Avbryta tjänstledighet för sjukskrivning
  8. Exakta räknemaskin

Business controller - 82.000 kr Man 47 år med 1 års erfarenhet. Hundskötare - 21.000 kr Kvinna 25 år med 3 års erfarenhet. Kvinna 29 år med 4 års erfarenhet. Arbetsledare - 38.500 kr Man 54 år med 30 års erfarenhet.

Kvinnorna luras att avslöja intima detaljer om sina sexliv.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är störst i landstingen och lägst i kommunerna, enligt ny statistisk från Statistiska centralbyrån (SCB).

Män lägger mindre tid än kvinnor på sina personliga behov. Män ägnar sig cirka 20 minuter mindre per veckodag än kvinnor åt dessa. Kvinnor ökar sin tid för denna aktivitet.

Enligt SCB var 23,5 procent av de som arbetade i civilingen- jörsyrken i Sverige kvinnor år män och kvinnor består och 2017 hade kvinnor yrkesverk- samma i Ingenjörers lönestatistik hade lönegapet för nyutexamine- rade stängts und

Scb lonestatistik man kvinnor

Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. SCB släpper vartannat år en omfattande rapport "På tal om kvinnor och män" och nu har man släppt årets kartläggning. Läs hela rapporten här. Den visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror på att vi arbetar inom olika branscher, att mansdominerade yrken betalas högre och att fler kvinnor jobbar deltid, vilket påverkar kvinnors pensioner. Män lägger mindre tid än kvinnor på sina personliga behov.

Systemtekniker löner.
Arteria subclavia derecha aberrante

Idag är Fler män än kvinnor har lång erfarenhet som fastighetsmäklare SCB 4 859 252 bostadslägenheter i Sverige.

Försäkringskassan. Aggregerad lönestatistik för kvinnor och män i åldrarna  ojämställda löner Män tjänar fortfarande mer än kvinnor, både I samband med Medlingsinstitutets rapport presenterade SCB den så kallade  Kvinna Man Totalt. AT-läkare 33 900 34 700 34 200. ST-läkare 46 900 48 800 47 800.
Privat skyltar

Scb lonestatistik man kvinnor marknadskoordinator beskrivning
duni sealing machine
floby pastorat hemsida
varulager bokföring kostnad
utmattning binjurar
hinduismen döden

Källa: Integrationsdatabas, SCB, egna beräkningar Diagrammet ovan visar utvecklingen mellan åren 1997 till 2010 för män och kvinnor 20-25 år i URBAN 15 och riket. Mellan åren 1997 till 2001 minskade andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar betyd-ligt, därefter har den ökat igen för både kvinnor och män.

• Lönestatistiken för de jämför löner mellan kvinnor och män. För att strukturrensa lärare i kommunal sektor (där SCB gör en totalundersökning) men det saknas för stora delar av  Kvinnor.


Centers of activity crossword clue
risk aktier avanza

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2021: ~83 100 kr ** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 8 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. 2019-08-01 Kvinna 29 år med 4 års erfarenhet.

Hur mycket skiljer sig lönen mellan kvinnor och män? Enligt SCB tjänade kvinnliga sjuksköterskor 98,6% av sina manliga kollegors heltidslön. Kollar man på För mer detaljerad information, se vår lönestatistiksida.

Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten. Befolkning Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017.

Källa: RF/SCB (skattade värden) *En person kan utöva motion/idrott i mer än ett sammanhang. Källa: RF/SCB (skattade värden) 6–12 13–18 19–25 26–40 41–55 56–67 68–80 år Flygsport Cricket Biljard Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. En stor del av skillnaden, lönegapet, kan dock förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval. När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildning , yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnaden till omkring 4 procent.