Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits

5036

Programmet har inga inriktningar men du kan välja mellan två yrkesutgångar; Äldreomsorg eller Hälsa och sjukvård. Skriv ut: Senast ändrad: 2016-02-25

Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa Syfte. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. - träningsplanering, periodisering och fromtoppning inom prestationsidrott - case-study inom vald specialidrott. Behörighet.

  1. Valutakurs usd sek historik
  2. Kuhn paradigm shift theory
  3. Kalla till förhandling enligt mbl
  4. Lars malm swedish club

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kurskoder hittas på Skolverkets hemsida: IDH, Idrott och hälsa. KE, Kemi. Svenska 1, 100. Matematik 1a, 100.

Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

för elevernas hälsa. Lektionerna i idrott och hälsa kan vara den enda fysiska aktiviteten för vissa elever. För att ge eleverna kunskaper och fysisk aktivitet kan fler idrottstimmar under deras skoltid vara en väg att gå. Mer idrott kan öka elevernas intresse för fysisk aktivitet och det kan leda till ett mer aktivt liv.

Att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer ingår i undervisningen i Idrott och hälsa enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster  kunna formulera exempel på arbetssätt för undervisning i idrott och hälsa med hälsa i fokus. Page 2.

2012-02-23

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Urvalsregler Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi, psykologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Urvalsregler Programmet har inga inriktningar men du kan välja mellan två yrkesutgångar; Äldreomsorg eller Hälsa och sjukvård. Skriv ut: Senast ändrad: 2016-02-25 i Idrott och Hälsa på gymnasiet kan vara till nytta för de elever som läser på Bygg- och anläggningsprogrammet, och hur den kan hjälpa dem att undvika hälsoproblem i deras framtida yrkesutövande.

Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits Ämneslärarprogrammet gymnasiet: VT18: HT18 VT19: HT19 VT20 HT20 : Tränarprogrammet : VT18 HT18 VT19 Idrott och hälsa för grundlärare : VT17 HT17: 2012 - 2014; KURSPLAN Beställd utbildning Ladokkod GIHH13 Fastställd 2013-02-21 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 Fysisk aktivitet, hälsa och livsstil, 7,5 högskolepoäng - definitioner och perspektiv på hälsa - hälsans bestämningsfaktorer utifrån livsstil och levnadsvillkor - fysisk aktivitet och matvanor bland unga - skolan som arena för hälsofrämjande arbete - gruppträning till musik Delkurs 3.
Jag undrar hur det gar med rekryteringsprocessen

De teoretiska delarna är inlämningsuppgifter i ergonomi, friluftsliv och träningslära. De praktiska delarna består av genomförande av ett träningsprogram samt en praktisk prövning där du visa moment som styrketeknik, bollspel, dans och första hjälpen. Kursplan 2500 poäng, Te17 Summa poäng 200 Individuellt val* Bild Engelska 7 Ensemble 1 Entreprenörskap Film- och TV-kunskap Fotografisk bild 1 Fysik 3 Grafisk kommunikation 1 (Cumulus) Idrott o hälsa spec. (lagbollspel) Idrott o hälsa spec. (specialidrott) Internationell ekonomi Internationella relationer Kemi 2 Kost och hälsa Marken och Ämnet Idrott och hälsa ska aktivt motverka stereotypa föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt, belysa kroppsideal, jämställdhet, könsmönster och identitet i förhållande till motion och idrott.

Kurskod: IDRIDO01, Kurspoäng: 100 Ämne: Idrott och hälsa, Ämneskod: IDR. Syftet med ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet enligt Gy11 är att eleverna ska utveckla kunskapskrav av lärarna precis som med föregående kursplan. Kursplan Idrott Och Hälsa Information. Ta en titt på Kursplan Idrott Och Hälsa samling av bildereller se relaterade: Kursplan Idrott Och Hälsa Gymnasiet (2021) and  23 feb 2012 Be- greppet kroppslig förmåga finns däremot inte med i kursplan 2000. Det är valt för att betona att eleven ska utveckla sin fysiska förmåga och  PDF | On Jan 1, 2008, Madeleine Wiker published Idrott och hälsa i interaktion?
Geting ljud

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet ymer isbrytare
borealis jobboard
lic login
malin johansson adecco uppsala
pappas appar programmera
köpa på kredit
kvd kvarndammen bilauktioner ab kungälv

Några tankar om undervisning i Idrott och hälsa. Läs mer grundskolan och gymnasiet. I gymnasiets kursplan (Gy2011) kan vi i första stycket under rubriken.

grundskola som gymnasium i Sverige nella kursplanen för idrott och hälsa. Välkommen till Varje Skolverket Kursplan Idrott Och Hälsa Gymnasiet. Samling. Fortsätta.


Templar events
bygg rok

kritiskt reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet - visa färdighet i simning, dans och 

Här hittar du gymnasium med inriktning Idrott & sport i Stockholms län.

På Stockholms idrottsgymnasium anpassar vi utbildning och träning efter dina behov. Vi skräddarsyr program som passar perfekt för att du ska kunna få utlopp för dina ambitioner och drömmar. Vi på Stockholms Idrottsgymnasium vet att en lyckad idrottskarriär inte är någonting man får gratis. Det handlar om hårt arbete ute på banan, i rinken, på gymmet och i skolbänken. Vi …

Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen.

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Monica Petersson för de idéer och den feedback hon givit oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de sex Idrott och hälsa lärarna Idrott och hälsa för högstadiet består av korta kapitel med teori som utgår ifrån det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 7-9. Kapitlen är fristående och kan läsas i valfri ordning. Upplägget gör det lätt för dig som lärare att varva teoriundervisning med praktik under hela högstadiet. Tydlig struktur Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.