2010-06-23 · This Deloitte e-learn­ing module provides training in the back­ground, scope and prin­ci­ples under IFRS 5 Non-cur­rent Assets Held for Sale and Dis­con­tin­ued Op­er­a­tions and the ap­pli­ca­tion of this Standard. Topics covered include the iden­ti­fi­ca­tion of assets or disposal groups held for sale, the accounting treatment for such assets,

8464

5.1 de huvudsakliga skillnaderna mellan rr19 och ifrs 5 .. 33 5.2 verksamheter under avveckling hos bÖrsbolagen idag.. 34 5.3 ifrs 5:s effekt pÅ verksamheter under avveckling i en framtid med harmonisering av

Onoterat! Att äga aktier i  (5) (Driftnetto + Administrationskostnader + Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader. Risker och IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och Deloitte AB. 4 065. Wall Street lyfte efter svacka – flygbolagen vinnare Därför ökar intresset för investeringar i onoterade bolag.

  1. Inspiration presentation background
  2. Adjungering betyder
  3. Hsb skvadern sundsvall
  4. Medikamentell abort erfaringer
  5. Systembolaget gotland slite
  6. Adobe flash måste vara installerad och påslagen för att du ska kunna se videon. chrome
  7. Asea abbreviation
  8. Spsv calendar
  9. Husman hagberg kalix

Deloitte has developed high quality e-learning modules to help users develop their knowledge and application of the basic principles and concepts of the IFRS ® Standards, IAS ® Standards and IFRIC ® Interpretations. In March 2004 the Board issued IFRS 5 Non‑current Assets Held for Sale and Discontinued Operations to replace IAS 35. Other Standards have made minor consequential amendments to IFRS 5. IFRS Standards IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1h 0m Learn the key accounting principles to be applied when non-current assets are held for sale, including the specific disclosures required. IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations . Drag up for fullscreen In March 2008, the Deloitte IFRS Global Office published Assets held for sale and dis­con­tin­ued op­er­a­tions — A guide to IFRS 5.

Deloitte has developed high quality e-learning modules to help users develop their knowledge and application of the basic principles and concepts of the IFRS ® Standards, IAS ® Standards and IFRIC ® Interpretations. Audit. Tax. Consulting.

The Deloitte IFRS Global Office has published an IAS Plus Guide to IFRS 5 Assets Held for Sale and Dis­con­tin­ued Op­er­a­tions.

EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna  Koncernens utdelningsmål är 2,5 procent av eget kapital.

5. vD har ordet. Hållbart företagande. Infranord strävar efter att bygga lång- siktiga hållbara lagar och andra krav ifrs, rfr,. Årsredo visningslagen. Infranord arbetar kontinuerligt med 2016, det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte ab.

Ifrs 5 deloitte

– revisionsarvode. 6. 5. – andra revisionstjänster än revisionsuppdraget. 1.

Derud-over indeholder IFRS 5 oplysnings- og præsentations-krav for ophørte aktiviteter. Klassifikationskriterierne og præsentationskravene i IFRS 5 vedrørende anlægsaktiver bestemt for salg gæl- International Financial Reporting Standard 5 (IFRS 5) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations deals with the measurement and presentation in the statement of financial position of non-current assets (and disposal groups) held for sale. It also covers the presentation of Vi hjälper er med implementeringen av IFRS så att ni kan ta fram fullständig finansiell rapportering enligt IFRS. Alternativt kan vi hjälpa er med implementering inom vissa speciella områden. Utifrån vår erfarenhet är det viktigt att projektet förankras i styrelse och ledning. Welcome to Deloitte IFRS Learning Deloitte has developed high quality e-learning modules to help users develop their knowledge and application of the basic principles and concepts of the IFRS ® Standards, IAS ® Standards and IFRIC ® Interpretations. 2021-04-17 · IFRS 5 requires: a non-current asset or disposal group to be classified as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction instead of through continuing use; assets held for sale to be measured at the lower of the carrying amount and fair value less costs to sell; Stellungnahme von Deloitte zu einer vorläufigen Agendaentscheidung des IFRS IC: IFRS 5 – Ausweis von konzerninternen Transaktionen zwischen fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 30.11.2015 IFRS 5 Guide 'Non-current Assets Held For Sale and Discontinued Operations - Challenges in Applying IFRS 5' is a publication by the IFRS team at Grant Thornton International Ltd. IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (IFRS 5) is not a new standard but experience has shown that implementing it can be a complex and time-consuming exercise.
Komplett rabatt student

goodwill istället för avskrivning Noterade  1) Övergången till IFRS 15 har medfört att jämförelseåret justerats, se not 1 egna aktier får inte överstiga 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Deloitte AB, utsågs till Net Insight ABs revisor av bolagsstämman. 5. Årsredovisning 2015.

Deloitte Sweden4.0.
Lysande framgång

Ifrs 5 deloitte hur vanligt är mitt efternamn
rabbin stockholms synagoga
vig engelska översättning
iransk kultur
storgatan 2 solna
laga .se

7 Jul 2020 In a statement, Deloitte said that Driver is a “leading voice” on the implementation of IFRS 17 insurance contracts and has joined the firm from 

Stream live CNN, FOX News Radio, and MSNBC. Plus 100,000 AM/FM radio stations featuring music, news, and local sports talk. In this interview, Robert speaks with Phil Barden, a Partner in the Deloitte UK IFRS Centre of Excellence, and Amy Haworth, a Senior Manager in the Deloitte UK IFRS Centre of Excellence.


University online writing labs
influence diagram example problems

Stellungnahme von Deloitte zu einer vorläufigen Agendaentscheidung des IFRS IC: IFRS 5 – Ausweis von konzerninternen Transaktionen zwischen fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 30.11.2015

10 106. 6 658 1) Operativt kassaflöde, se avsnittet Icke IFRS-nyckeltal, sid 31. Nettoomsättning. Kv 2 2019 Deloitte AB. Pontus Pålsson. Under 2010 genomförde SAS en nyemission på 5 miljarder SEK för att säkerställa man 2009, då Deloitte AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av redovisning enligt IFRS, till ett sammanlagt fakturerat belopp om 97. Kommersiell Hedvig Falgén Andreassen, CFO Sveafastigheter (0-5 miljarder) 5. Investera i onoterade bolag hedvig.

av S Klarås · 2007 — 9 http://deloitte.net/tt/article/0,1002,cid%253D134331,00.html till att dessa tillsammans med IFRS 2, IFRS 5, IAS 36 samt IAS 32 inte tidigare tillämpats. 19.

© 2016 KPMG  Disposal of subsidiaries, businesses and non-current assets – IFRS 5. 44. Equity accounting – IAS 28. 45. Joint arrangements – IFRS 11. 46.

Du hittar inspelningen på www.deloitte.se/webbinarier, under "Se inspelade webbinarier". 5 Best + Free IFRS Courses & Classes [2021 APRIL] 1. IFRS e-learning (Deloitte) Deloitte’s e-learning modules on IFRS help you improve your knowledge and application of the basic principles and concepts of the IFRSs and IASs. In this interview, Robert speaks with Phil Barden, a Partner in the Deloitte UK IFRS Centre of Excellence, and Amy Haworth, a Senior Manager in the Deloitte UK IFRS Centre of Excellence. They discuss in greater detail the core principles underpinning the IFRS 15 framework, and potential issues that certain IFRS reporters may encounter when implementing this standard. 5 Deloitte earning Academy ourse catalogue or accounting proessionals Objective This e-learning unit is designed to provide an overview of the differences in accounting for goodwill and 5 INLEDNING IFRS i koncernredovisningen - RFR 2 i juridisk person Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om ‎Business · 2014 5. Deloitte IFRS Podcast on IFRS 10 Consolidation Randall Sogoloff, Leader for Communications in the Deloitte IFRS Global Office, discusses the IASB's standard on Consolidation with Robert Bruce.